За нас

Мисията на GEM Bulgaria е да бъде двигател за позитивна промяна. Ние изучаваме предприемаческата система в България и използвайки сравнения с бенчмарк държави предоставяме анализ на данни и препоръчки за стейкхолдърите на българската предприемаческа екосистема.

GEM square engГлобалният Предприемачески Мониторинг България е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано в Софийски Градски Съд през 2015. GEM Bulgaria въвежда методологията на консорциума на GEM за първи път в страната.

Екипът ни се състои от експерти в сферите на предприемачеството, проучвания, анализ на данни, образование, създаване на политики, неправителствен сектор и Европейски съюз.

Мисия, Визия и Ценности

Екип

Експертни панели