Мисия, Визия, Ценности

GEM България – двигател за позитивна промяна

НАШАТА МИСИЯ

Като част от глобален консорциум събираме годишно първични данни за българската предприемаческа екосистема, извършваме бенчмарк анализ с държави и региони и идентифицираме фактори, които насърчават предприемачеството. Произвеждаме и комуникираме препоръки към стейкхолдърите, за да подобрим условията за живеене и правене на бизнес в България.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да направим България привлекателна за живеене и правене на бизнес чрез социална и икономическа трансформация в среда на балансирана предприемаческа екосистема

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

* Амбиция * Бизнес етика * Интегритет * Дисциплина * Отличие * Отдаденост * Креативност * Колаборация *Комуникация