fbpx
24 юни

Защо е важно предприемачеството

Млад предприемач

Предприемаческата дейност е част от сложен механизъм, който обхваща множество дейности, които на пръв поглед нямат пряка връзка, но всъщност са незаменима и важна част от него. Съвкупността от елементите, които си взаимодействат, за да се случва предприемачеството и да печели икономиката и обществото изграждат предприемаческа екосистема.

Дефиницията на „предприемачеството“ в контекста на разбирането на ролята му за икономическия растеж е следната:

Всеки опит за създаването на нов бизнес или начинание, като например самонаемане, нова бизнес структура, разрастването на съществуващ бизнес, от индивид, екип от индивиди, или установен бизнес (Reynolds et al., 1999, p. 3)

 

Тук е мястото да се опитаме да отговорим на един въпрос:

Защо  е важно предприемачеството?

  1. Предприемаческата дейност създава нови работни места, което позволява на бизнеса да се развива, а в същото време дава реализация  и препитание на своите служители с подходящите умения;
  2. Когато предприемачеството се развива добре, то генерира доходи – доходи за собствениците си, а също и за такси и данъци, които се използват за поддържане на обществени продукти и услуги;
  3. Предприемачеството по същество търси и намира решение на съществуващи проблеми, това само по себе си насърчава креативното мислене и иновациите;
  4. За да е успешна дейността на предприемача, всички процеси трябва да се оптимизират, което води до повишаване на ефективността на организацията;
  5. Благодарения на пазарния механизъм, от който се води предприемаческата дейност, бизнес процесите и моделите в организацията се подобряват постоянно и наличните ресурси не се разхищават;
  6. Не на последно място, предприемачеството носи в себе си икономическия растеж на една държава – от стартъп (startup) до скейлъп (scale up).

Съществуват още много причини да отдаваме внимание на предприемаческата дейност. Изброените по-горе са често слабо откроявани, а всъщност те имат най-много тежест/носят най-много добавена стойност.