Екип

ЧЛЕНОВЕ НА УС/СЪУЧРЕДИТЕЛИ


Искрен КРЪСТЕВ
Предприемач, Инвеститор, Визионер 
View Iskren Krusteff's LinkedIn profile View Iskren Krusteff’s profile

Председател на УС

Искрен Кръстев е предприемач и инвеститор, с фокус върху устойчиви бизнес модели и образователна трансформация чрез партньорства и иновации. Преди изграждането на екипа на GEM България, той управлява бизнеси, програми и проекти, състоящи се от многофункционални екипи и бюджети до 50 милиона паунда в публичния и частния сектор в ЕС, включително Финансовия регулатор на Обединеното Кралство.

От завръщането си в България бе ментор в Start It Smart – български предприемачески клуб, основан през 2009 г., с мисия да вдъхновява и подпомага младите хора да започнат собствен бизнеси, чрез добри примери. От октомври 2015 г Искрен – ментор в Endeavor Bulgaria. Endeavor Global избира и подпомага предприемачи с растящи бизнеси и имат потенциала да променят страните си и света и са тези, които могат да бъдат ключови фактори за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. 

Искрен участва като лектор на множество форуми и конференции на тема предприемачество и  член на жури на национални и международни предприемачески състезания.


Светозар ГЕОРГИЕВ
Предприемач, ментор, ангел инвеститор
View Petar Sharkov's LinkedIn profile View Svetozar Georgiev’s profile

Член на УС

Светозар Георгиев е съосновател на Телерик, Телерик Академия и Campus X. След като прекарва 14 години в изграждането на глобална софтуерна компания, той се отдава на споделянето на своите знания на следващото поколение български предприемачи.

Мисията на Светозар е да помогне на местните ИТ и старт-ъп екосистеми да се развиват все по-успешно и да се превърнат в мощни сили за положителна промяна в България.


Мира КРЪСТЕВА
Предприемач
View Mira Krusteff's LinkedIn profile View Mira Krusteff’s profile

Член на УС

Мира Кръстева е предприемач, със специален интерес към децата и младежта, трансформация на образованието, неформално образование и и фокус да спомогне България да става все по-добро място за живеене.

В Лондон, тя управлява проекта Urban Age – международни конференции на високо ниво на тема урбанизъм, който е създаден от London School of Economics и фондацията Alfred Herrhausen Society на Deutsche Bank. В Ирландия, заедно със съпруга си, основава първото българско училище в южна Ирландия.

Мира използва свободното си време да обучава родители как да използват ефективно дигитални инструменти в полза на децата си. Мира е сертифициран PRINCE2 мениджър проекти и е учила бизнес администрация и световна политика в LSE. Съавтор нa националните доклади на GEM България от 2016.


СЪУЧРЕДИТЕЛИ (азчбучен ред по фамилия)

Veneta Andonova

д-р Венета АНДОНОВА
Университетски преподавател, Декан на Факултет, Изследовател и Ментор
View Veneta Andonova’s LinkedIn profile View Veneta Andonova’s profile

Съучредител и автор на доклади на GEM България 2015/16, 2016/17, 2017-2019

Венета Андонова е университетски преподавател в Universidad de los Andes School of Management и Декан на Департамента по Администрация. Венета се е посветила  на равитието и адаптирането на бизнес стратегии в контекста на развиващи се държави и държави в преход. Професор Андонова подкрепя млади предприемачи и инициативи като обучител и ментор, и помага на компаниите да опознаят работещи и иновативни бизнес модели, проложими в среда със сериозни социални и икономически предизвикателства.

Със знанията си придобити при многобройни пътувания и общуването с водещи фигури в сферата на бизнес науката и практиката, професор Андонова се включи активно като ментор на предприемачески инициативи в България и е активен поддръжник на студентското предприемачество при престоите си в България.

Тя е чест гост и лектор на международни конференции и академични програми. Публикува в престижни международни издания и нейните трудове се ползват с популярност сред международната академична общност.


Малина КРУМОВА
Експерт по европейски фондове
View Malina Kroumova's LinkedIn profile View Malina Kroumova’s profile

Съучредител

Малина Крумова е експерт по европейско финансиране и  през последнит години работи в национални институции  свързани с европейските фондове на ръководни позиции.


Милена НИКОЛОВА
Експерт по поведенческа икономика в туризма и образовател
View Malina Kroumova's LinkedIn profile View Milena Nikolova’s profile

Съучредител

[Milena is a leading expert in behavioral economics and traveller behaviour trends. Her passion is in exploring ways in which behavior-smart tactics can enhance the positive impacts of travel for people, companies and places. In the last years she has been a frequent speaker at global and regional tourism industry events on topics such as behavioral economics for tourism, innovation dynamics in travel, new traveler consumptions patterns, etc.

Milena holds a PhD in Business (Consumer Behavior and Sustainable Tourism) from The George Washington University (GW) School of Business. She has 13 years of combined experience as academic educator and researcher at The George Washington University School of Business (2003-2008), the Department of Business at the American University in Bulgaria (AUBG) (2011-2018) and most recently as Professor of Business and Co-director of the Graduate Program in Entrepreneurship at Varna Free University / Bulgarian Entrepreneurship Center (2018-currently).]


Адриана ПОПОВА
Chief Intelligence Officer – DEEP I / O
View Malina Kroumova's LinkedIn profile View Adriana Popova’s profile

Съучредител

Сериен предприемач и консултант стратегии в областите технологии, телекомуникации, финанси, здравеопазване и медии, съветник в области икономика, международни отношенния, сигурност, както и началник кабинет в няколко български правителства.


Георги ЧИСУСЕ
Адвокат и съосновател в Блокчейн Валей, Еведо и Скалейтър
View Malina Kroumova's LinkedIn profile View George Chisuse’s profile

Съучредител

Георги Чисусе е адвокат, регистриран в Софийска адвокатска колегия, защитил магистърска степен по международно бизнес право в Кингс Колидж Лондон. Преди да стартира своята частна практика и предприемачески начинания, Георги е бил член на екипа за банково финансово право на софийския офис на адвокатско дружество Волф Тайс.

Героги специализира в правната структура и регулаторна рамка в блокчейн сферата, международно финансово право, съдебни спорове и сливания и придобивания. Неговото портфолио от клиенти се състои главно от местни и международни иновативни стартиращи и мащабни ИТ компании. Ръководеният от него международен екип от юристи допринася за израстването на множество предприемачески начинания.


Петър ШАРКОВ
Управляващ директор на Училищна Телерик Академия
View Petar Sharkov's LinkedIn profile View Petar Sharkov’s profile

Съучредител

Петър Шарков е ръководител на Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Той отговаря за дългосрочната стратегия за развитие на програмите, както и за ключовите партньорства с образователните институции и бизнеса.

Петър има дългогодишен опит в стартирането и
управлението на организации, както и в изграждането
на образователни програми и въвеждането на нови
техники и методологии в обучението. Той е
съосновател на Start It Smart – една от водещите
организации, подпомагащи развитието на предприемаческата общност в България. Като част от Start It Smart, Петър играе важна роля за изграждането на визията и устойчивото развитие на организацията, където инициира и ръководи първия преакселератор в България за начинаещи предприемачи. От 2013 до 2015 г. той е президент на Start It Smart, а от 2015 г. до днес е член на борда ѝ.