fbpx
15 Jun

Вашата подкрепа за предприемаческата екосистема

GEM Bulgaria annual fund

Само за 2 години формална дейност на GEM България, успяхме да поставим на дневен ред в обществото значението и възможностите за развиване на предприемачество у нас. Благодарения на независимите и надеждни данни, които събрахме по утвърдената методология на GEM, анализирахме средата и изведохме препоръки към всички, които са в позиция да извършват промени и насърчават предприемачеството. Чрез национален доклад, конференция, събития, работни срещи, обучения, фасилитиране на двустранни отношения, консултации, показване на добри световни практики и успешни български предприемачески инициативи имаме реално шанс да подобрим показателите на българската екосистема и да подпомагаме българските предприемачи. Усилията и въздействието на GEM България са признати като бенчмарк в консорциума на GEM и вече консултираме екипите на други държави как ефективно да ангажират екосистемите си с цел координирани усилия и взаимна подкрепа.

GEM има нужда от вашата подкрепа, за да продължи. Набираме 80 000 лв за финансиране на проучванията.

Според Искрен Кръстев, председател на GEM България “Извършването на единствените ежегодни проучвания на базата на независимите и сравними данни  на тема предприемачество у нас е от ключово значение за адекватността на решенията, свързани с подобряването на средата в България за всички дейни, образовани и инициативни хора. Препоръките ни се използват от ЕК, законотворци, министри и агенции, кметове, банки и инвеститори, камари, образователи и предприемачи, студенти и медии.”

Организацията стартира с подкрепата на Светозар Георгиев и Васил Терзиев и вече работи по осигуряване на устойчиво финансиране чрез собствени серия събития, партньорства и инициативи, за да има повече, по-конкурентни и развиващи се предприемачи.

Създаваме Годишния Фонд на GEM, който да генерира подкрепа от екосистемата за финансирането на проучването на екосистемата от личности и организации, които споделят нашите ценности и отдаденост към предприемаческата кауза.

Мира Кръстева, съосновател и член на борда на GEM България споделя “За да продължим да носим стойност в България, както и за България в световната предприемаческа екосистема, е важно да не спираме с ежегодното изследване на предприемачеството и да не да пропуснем нито един цикъл, което би създало дупка в данните, особено в навечерието на председателството на ЕC. Ако спрем сега, ще пропуснем много възможности и реално ще трябва да започнем от начало. Това са пропуснати ползи за цялата екосистема.”

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

Вашата помощ ни е нужна сега! Плащането може да се извърши по PayPal или по банков път Global Entrepreneurship Monitor Bulgaria, Unicredit Bulbank, IBAN BG18 UNCR 7000 1522 2056 14, SWIFT UNCRBGSF. към формуляра.

Благодарим ви за доверието!

collage

Искрен, Мира и екипа на GEM България

===

За контакти
Мира Кръстева
+359 87 6767023
mira@GEMorg.bg

По детайлна информация за дейностите на GEM и успехите до момента са по-долу.

КАКВО УСПЯХМЕ ДА ПОСТИГНЕМ ЗА 2 ГОДИНИ

GEM Bulgaria беше замислена през 2014 г и регистрирана през 2015 г като неправителствена организация в обществена полза. За две години Глобалният Предприемачески Мониторинг България постигна много:

 • Успешно поставихме в дневния ред на обществото комуникацията между участниците в предприемаческата екосистема като задължително необходимо условие за подобряването на средата – създатели на политики, инвеститори, образователи, предприемачи, учени, консултанти, журналисти, администрация и други, в контекста на актуалните, независими, сравними и уникални данни за нагласите, стремежите и активността на предприемачите в конкретната среда у нас
 • Съдействахме за въвеждането на обучение по предприемачество от 1 клас в проектозакона за училищно и предучилищно образование, което бе успешно гласувано и прието през 2015 г.
 • Инструментите Small Business Act и European Semester на Европейската комисия използват изключително данните за България на GEM за мониторинг на нивата на предприемачество в Европейските държави – след две години “не разполагаме с данни за България”, през 2016 г. за предприемачеството в България вече има данни, сравними на европейско и глобално ниво (до 2013 г. са били използвани данни на Евростат)
 • Програмата Джереми на Европейския Инвестиционен Фонд използва данни на GEM за бенчмарк анализ на нивата на иновация, технологии и интернационализира сред българските предприемачи, както и за източниците за финансиране на предприемачеството
 • Двустранни камари и търговски мисии в България използват данните и мрежата на GEM за срещи на чужди и български предприемачи, например Холандия
 • Благодарение на наличието на данни за качеството на предприемаческото образоване в училище в България чрез GEM и достъпа до добри практики в чужбина, адаптирахме и стартирахме инициативата “Предприемачи в клас”, която се радва на голям интерес
 • През 2016 г. България включи в изследването си специален модул, който изследва транснационалната диаспора и ролята й за предприемачеството в различните държави – чуждестранните предприемачи в България, както и българските предприемачи в държавите, участвали в този пилот. През 2018 г. ще бъде издаден доклад на тази тема
 • През октомври 2017 се проведе първата международна конференция на GEM Bulgaria, на която представихме препоръките си към предприемаческата екосистема. Форматът и съдържанието на изказванията и дискусиите бяха оценени изключително високо от президент, заместник-министър председател, членове на борда на консорциума на GEM, посланици, мениджъри, медии, предприемачи, образователи.
 • Откакто България се присъедини към GEM, България присъствах в два глобални доклада, един национален, няколко чуждестранни, специални доклади на тема “Финансиране на предприемачеството”, “Социално предприемачество”, “Сребърно предприемачество” (за хора над 55 г. възраст). Очакваме да бъдат издадени още специални доклади с български данни, на тема “Предприемачеството в Европа” (изключително важен доклад за България предвид предстоящото председателство на ЕC през първата половина на 2018 г.), “Женско предприемачество”, “Предприемачески екосистеми”, множествен индекс, многофазна бизнес дейност
 • Поставихме на корицата на доклада ни лицата на българското предприемачество, като представихме дейността им с инфографики
 • Организирахме първите награди на GEM България за принос към предприемаческата екосистема

КАКВО НИ ПРЕДСТОИ

Подкрепа сега ще ни позволи:

 • да продължим да събираме данни за нагласите и стремежите на населението и средата, което е първото условие, за да има реален анализ на динамиката на предприемачеството в България чрез първични данни по световна методология
 • да произвеждаме всяка година “evidence-based” препоръки към различните групи стейкхолдъри
 • да продължим да открояваме възможностите за развитие на определени сегменти, региони и социални групи от особен интерес
 • да участваме в изготвянето на световния доклад на специална тема Дигитално предприемачество, който е по наша инициатива и ще бъде публикуван през 2019
 • да ограмотяваме обществото за ролята на предприемачеството за икономическия растеж, регионалното позициониране, демографски политики вкл. възможности на привличане на хора в центрове, различни от София, уменията на младите за успешна реализация и други ползи
 • да използваме данните за прилагането на политики в областта на образованието, заетостта, финансиращи инструменти, програми за младежи, жени и други социални групи – на национално и на регионално ниво
 • да подпомагаме чрез сравнителен анализ по-добрата интернационализация на компаниите на подходящи за тях пазари
 • да предоставяме информация на инвеститори, според нуждите в различните фази на развитие на компаниите
 • да подкрепяме развиването на интелигентна специализация в регионалните екосистеми извън София – както в центрове със сравнителни предимства, така и в по-слаборазвити региони
 • да изследваме динамиката на диаспората ни, особено онази част от нея, която би се завърнала да инвестира или развива бизнеси и спомагането на създаването на адекватни политики в тази посока
 • България да присъства във всички специални доклади, които консорциума издава ежегодно
 • да разполагаме с данни за развитието на предприемачеството в България по време на председателството на ЕК през 2018 г.
 • да продължим да предоставяме на Европейската комисия сравними данни за България и напредъка й
 • да продължим да събираме на своите събития ключови фигури и успешен опит от предприемаческите екосистеми в цял свят
 • да осъществяваме връзка и предлагаме достъп на най-успешните университети преподаватели и практици в света, които са част от мрежата на GEM
 • за продължим да отличаваме и препоръчваме успешни български предприемачи в България и по света