fbpx
22 юли

Трите основни цели на GEM

Трите основни цели на GEM

Глобалният предприемачески мониторинг е създаден с три основни цели:

  1. Да измерва различията в нивата на предприемаческа активност между държавите – единната методология, която използват всички страни-участнички, позволява надеждното сравняване на данни по години и по държави. Това е характерна черта на нашите изследвания и методът се усъвършенства постоянно.
  2. Да идентифицира факторите, водещи до установяването на приемливи нива на предприемачество – събирайки данни, както за нагласите, стремежите на индивидите, така и за спецификата на предприемаческата среда. Техният експертен анализ дава отговор на въпроса, кои са факторите както глобално, така и във всяка държава, които влияят на параметрите на средата както на ниво индивид, така и на рамковите условия.
  3. Да предлага политики, които могат да подобрят нивото на предприемаческата активност – това е третата цел, която произтича от постигането на предходните две, е GEM да публикува своите годишни доклади с анализ и препоръки, които приложени в съвкупност да подобрят средата в краткосрочен и/или дългосрочен план. Последващото измерване на показателите позволява да се отчете наличието на ефект от прилагането им.

Средствата за постигането на целите на GEM са годишните проучвания по държави, които резултират в следните видове доклади:

В началото на всяка година, излиза Глобалният доклад на GEM, който анализира данните, събрани през предходната година във всички близо 100 държави.  Малко след това започват да се публикуват Националните доклади, създадени от националните екипи. Успоредно с тях, консорциумът публикува и няколко доклада на Специални теми.

Глобални_Национални_Специални

В следващи статии ще споделим най-интересното от вече публикувани доклади на GEM.

Нашата дейност се финансира изцяло от дарения. Можете да ни подкрепите тук>>