07 окт.

Трима от четирима българи смятат, че успешните предприемачи са важни за обществото

Доклад на GEM България 2015-16Типичният български предприемач е на възраст между 35 и 44 години и е особено внимателен към наемането на служители, сочат данните от първия годишен доклад на организацията

57,5% от възрастното население в България гледат на предприемачеството като на добър кариерен избор, а 71,5% се съгласяват, че успешните предприемачи се ползват с висок статус. Това показват данните от първия националния доклад за България на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM), представен официално на 3 октомври в София.

tipical-entrepreneur-bg-gem-bg

Докладът включва анализ на над 2000 интервюта с пълнолетни граждани от цялата страна, като измерва индивидуалната активност в различните фази на предприемаческия процес и детайлна информация относно нивата на всеки етап, включително фаза намерения. Целта му е да предостави на създателите на политики, образователи и на бизнес лидерите информация, която да им помогне да приложат конкретни, практични и целеви препоръки.

“През 2015 само 15,8% от пълнолетното население на България забелязват добри възможности   за започване на бизнес в района, в който живеят. Този резултат е значително по-малък от съответните стойности за Румъния и Гърция например”, обясни Венета Андонова, автор на доклада и преподавател в Universidad de Los Andes в Колумбия.

Нивото на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в България е 3,46%, което включва 1,95% от пълнолетното население, занимаващо се с възникващи предприемачески начинания – в период на регистрация, и още 1,51% – нови собственици на бизнес – през последните 42 месеца. Независимо от много ниските нива на този показател у нас, сравнително голям процент от тези предприемачески инициативи успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да се превърнат в утвърдени бизнеси.

“Половината от участвалите в нашето проучване смятат, че към предприемачеството има регулярен медиен интерес, което вероятно също е добър стимул за развитие на бизнес”, допълва изпълнителният директор на GEM България Мира Кръстева.

Заедно с доклада по време на годишната конференция на организацията бе представен и профилът на предприемачите у нас. Най-активната предприемачески възрастова група в България се оказва тази на 35-44-годишните, като групата 18-24 г. отчита приблизително еднакви нива на предприемаческа активност.

“Нивото на предприемаческата активност в начална фаза сред мъжете и жените е почти равно, но за да се захрани българския икономически растеж, е важно да се идентифицират онези 7% активни предприемачи в начална фаза, които залагат  на високи темпове на растеж на бизнеса си”, поясни Кръстева.

Според данните, прохождащите предприемачи в България са изключително внимателни към бъдещо наемане на служители, като почти три четвърти от тях изобщо не очакват да наемат персонал, а 20,3% очакват да създадат между 1 и 5 работни места в следващите пет години.

България има малка, но енергична група от иновационно-ориентирани бизнеси, които усвояват иновациите забележително ефективно. Всъщност този модел на „елитарна“ иновация предполага, че вероятно съществува двулентово разделение сред населението: една малка група от иновационно-активни бизнеси и друга, много по-голяма група от бизнеси, които не се занимават с иновации. Истинското предизвикателство пред публичните политики тогава е да се разпространи иновационната култура сред втората група и така да се разшири базата, от която зависи международната конкурентоспособност на българската икономика.

Най-критичните ограничения пред предприемачеството у нас са липсата на предприемаческо образование в основните и средните училища, на държавна подкрепа и на инициативи, които да превърнат предприемачеството в национален приоритет, смятат експертите в националния панел на GEM България. Според тях достъпът до финансиране е също често срещано препятствие, като той е пряко обвързан с ниската финансова култура на “ранните” предприемачи.

Авторите на доклада посочват обаче, че стимулирането на предприемачеството сред възрастовата група 18-24 г. може да се окаже изключително ефективно, особено ако техните предприемачески начинания са съвместими с академичните им ангажименти.

Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството 2015-2016 в България са Progress, JEREMIE Bulgaria и Innovation Norway/Norway Grants.