fbpx
22 Jul

Трите основни цели на GEM

Трите основни цели на GEM

Глобалният предприемачески мониторинг е създаден с три основни цели:

  1. Да измерва различията в нивата на предприемаческа активност между държавите – единната методология, която използват всички страни-участнички, позволява надеждното сравняване на данни по години и по държави. Това е характерна черта на нашите изследвания и методът се усъвършенства постоянно.
  2. Да идентифицира факторите, водещи до установяването на приемливи нива на предприемачество – събирайки данни, както за нагласите, стремежите на индивидите, така и за спецификата на предприемаческата среда. Техният експертен анализ дава отговор на въпроса, кои са факторите както глобално, така и във всяка държава, които влияят на параметрите на средата както на ниво индивид, така и на рамковите условия.
  3. Да предлага политики, които могат да подобрят нивото на предприемаческата активност – това е третата цел, която произтича от постигането на предходните две, е GEM да публикува своите годишни доклади с анализ и препоръки, които приложени в съвкупност да подобрят средата в краткосрочен и/или дългосрочен план. Последващото измерване на показателите позволява да се отчете наличието на ефект от прилагането им.

Read More

15 Jul

The nine entrepreneurial framework conditions

GEM-baner-2015-small_framework

The Global Entrepreneurship Monitor conducts two surveys: data on individuals 18-64 (Adult Population Survey APS) and survey on experts’ opinions (National Experts Survey NES). While APS explores the attributes, attitudes and activities of the individuals, NES studies the experts’ opinion of the state of the entrepreneurial framework conditions.

Read More

15 Jul

Деветте рамкови условия на предприемачеството

GEM-baner-2015-small_framework

Глобалният предприемачески мониторинг прави ДВЕ изследвания годишно. Едното е изследването на възрастното население 18-64 (Adult Population Survey APS), а другото е изследването на националните експерти (National Expert Survey NES). Докато APS изследва характеристиките, нагласите и активността на индивидите, NES изследва мнението на експерти от различни области относно компонентите на рамковите условия на предприемачеството.

Read More

08 Jul

Introduction to GEM

GEM map

The Global Entrepreneurship Monitor began in 1999 as a joint project between Babson College (USA) and London Business School (UK).

GEM is the largest regular study of the dynamics of the entrepreneurship, whose data and analyses are used by international, regional and national organisations including the European Commission.  GEM is the richest resource of information on the subject, publishing a range of global, national and ‘special topic’ reports on an annual basis.

Read More