Събития

Към момента GEM България организира няколко типа събития всяка година:

  • Национална конференция
  • Тематични следобеди по темите на специалните доклади на GEM или други теми, виж последния
  • Семинари за изработване на политики
  • Представяне на наши данни за предприемаческата екосистема по покана на организации