Какво е GEM?

GEM е най-голямото проучване на предприемаческа динамика в света към момента

Проектът Глобален Предприемачески Мониторинг (GEM) представлява ежегодна оценка на предприемаческата дейност, стремежите и нагласите на индивидите в много държави. Стартиран през 1999 г. като партньорство между London Business School и Babson College , първото проучване обхваща 10 страни (Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Израел, Италия, Япония, Великобритания, САЩ); Оттогава над 100 “Национални екипа ” от всяко кътче на земното кълбо участват в проекта, който продължава да расте с всяка изминала година. Мрежата на националните екипи обхваща над 500 експерти в областта на изследванията на предприемачеството; проектът се оценява на общ бюджет от около близо USD $ 9,000,000.

Екипите на мрежата на GEM, Бостън, 2016 г.

Екипите на мрежата на GEM, Бостън, 2016 г.

GEM изследва ролята на предприемачеството в икономическия растеж на страните, разкрива специфични национални черти и характеристики, свързани с предприемаческата дейност . Събраните данни са “хармонизирани” от централен екип от експерти, с цел да се осигури качество и улесняване на транс-национални сравнения.

Програмата има три основни цели :


Да измери разликите в нивото на предприемаческа активност в отделните страни


Да разкрие факторите, водещи до адекватни нива на предприемачеството


Да предложи политики, които могат да засилят националното ниво на предприемаческа активност


GEM е уникален, защото, за разлика от другите методологии за изследване на предприемачеството, които измерват по-новите и по-малките фирми, тези обхватни проучвания изследват, на местно равнище, поведението на индивидите по отношение на започването и управление на бизнес . Този подход осигурява по-подробна картина на предприемаческа активност, отколкото се постига чрез национални регистри.

Вижте нашата GEM инфографика и видеото Въведение в GEM.