Инциативи

В допълнение към основните дейности, свързани с методологията на GEM, GEM България стартира собствени инициативи, които подкрепят директно или индиректно  предприемаческата екосистема в България.

За повече информация се свържете с Нас.

Очаквайте скоро!