Глобален

 GEM изследва над 100 икономики през последните 17 години

Предприемачески

Изследваме цялата предприемаческа екосистема

Мониторинг

Данни, анализ и препоръки към стейкхолдърите


С подкрепата на:SH-LogotypeEN-ScreenOrange-Three