fbpx
29 юли

GEM в сравнение с други проучвания на предприемачеството

GEM_в_сравнение_с_други_проучвания

 

GEM не е единственото проучване на предприемачеството в света – други големи проучвания са ОИСР/ Програмата за предприемачески индикатори на Кауфман, Глобалното проучване на Световната банка и Евробарометъра.

Най-важните преимущества на GEM са, че проучванията са ежегодни и глобални, което позволява данните да са сравними. Това е безценно, когато се следят и анализират тенденции според нивото на икономическо развитие на държавите. Методологията на GEM също така позволява на партниращи си държави да заимстват и адаптират добри практики и политики.

Кое прави Глобалният предприемачески мониторинг по-специален от други проучвания:

  1. Глобално покритие – проведени проучвания в над 100 държави; само проучването на Световната банка има също глобално покритие
  2. Най-дълго присъствалото проучване с такъв фокус в света – от 1999г +
  3. Ежегодно провеждане, както и при ОИСР, но което за съжаление го няма Евробарометъра +
  4. Единица на анализ е индивидът, а не компанията – това споделяме единствено с Евробарометъра +
  5. Обект на изследването са всички участници в предприемаческата екосистема, не само ООД, работодатели или самонаети +
  6. Съвместни доклади с World Economic Forum, Endeavor+
  7. Данните се използват за създаването на други индекси, напр. GEI+
  8. Данните се използват да създаването на глава Предприемачество на годишните Factsheets на членовете на ЕС, от Европейската Комисия, ползват ги и от ОИСР
  9. Всяка година излизат допълнителни глобални доклади на специализирани теми, например Жените в предприемачеството, Предприемаческо образование, Социално предприемачество+
  10. Докладите по държави се правят от националните екипи на всяка от държавите, което позволява селекцията на експерти, анализът и препоръките да се генерират в естествена среда от хора в самата екосистема.

Всъщност съревнование няма, тъй като всяко от тези проучвания дава различен поглед върху предприемачеството и най-пълната картина е комбинирането им според нуждите, за което свидетелстват много съвместни инициативи, доклади, нормални партньорства и неформални връзки, от което печелят предприемаческите екосистеми.

 

Нашата дейност се финансира изцяло от дарения. Можете да ни подкрепите тук>>