fbpx
08 февр.

Управленският екип на GEM България расте

Бихме искали да приветстваме нашите нови членове на екипа Искра Йовкова и Натанаил Стефанов, които поеха оперативното управление на GEM България от декември 2016. Радваме, се чe решиха да посветят своята енергия, знания и професионална експертиза в развитието на предприемаческата екосистема в България.

Искра Йовкова, Управляващ директор
Завършила Стопанско управление, Искра има 15-годишен професионален опит в сферата на бизнеса: 5 години на топ мениджмънт позиции; 5 години в сферата на “Бизнес развитието” и 5 години в дейности свързани с бизнес консултации, изследвания и анализи.

Основният опит на Искра е в сектори като аутсорснинг, корпоративни услуги, управление на проекти, развитие на виртуални и бизнес инкубатори, програмни проекти на ЕС. Работила е като бизнес анализатор за водещи международни компании за бизнес проучвания и е участва активно в организация на различни събития – бизнес конференции, концерти и международни спортни прояви.
Предишните й роли включват:
– Управляващ директор, отговарящ за дейността на международна търговска компания с 250 служители;
– Водеща роля в многостранни преговори, свързани с разработването на съвместни проекти по Протокола от Киото, включващи задълбочени познания за Киото протокола и търговията с емисии;
– Част от екипа, стартирал една от най-големите български компании за аутсорсинг;

Освен професионалните си дейности, Искра е сред утвърдените международни съдии по ветроходство. Има дългогодишен доброволчески опит в областта на спорта:
– Член на Комисията за развитие и младеж към Международната федерация по ветроходство;
– Член на Женския форум към Международната федерация по ветроходство;
– Председател на Контролния съвет на Българската федерация по ветроходство;
– Председател на Националната съдийска колегия по ветроходство в България;
– Бивш председател на Контролния съвет на Българския младежки и Българския спортен съюз.

Натанаил Стефанов, Изпълнителен директор
Натанаил е предприемач, университетски преподавател и активен доброволец в социалната сфера със 7-годишен професионален опит. През последната година беше част от екипа на GEM, като беше въвлечен в дейности свързани с изграждането на партньорства и бизнес развитие. Натанаил зае позицията Изпълнителен директор.

Интересувайки се активно от комерсиално и социално предприемчество, формално и неформално образование, икономикa, бизнес, и социални дейности, основната му професионална експертиза е в сферата на предприемачеството, маркетинг, бизнес развитие и управление на проекти. Работил е по разнообразни инициативи за различни организации, сред които международни корпорации, стартиращи и местни компании, НПО и държавни институции – основно в секторите ИТ, бизнес услуги, образование и нестопански дейности. Натанаил е съосновал две хардуерни стартиращи компании и консултира организации като им помага да изградят конкурентни бизнес стратегии, да имат актуални маркетингови инициативи и да правят активно развитие на своя бизнес.

След като завършва “Стопанско управление” в Стопански факултет на СУ, започва да преподава там. Освен това е участвал в специализации и обучения с фокус предприемачество, иновации и маркетинг – в Babson College и UC Berkeley, Aarhus School of Business и др.

Натанаил е активен член на редица социални проекти и НПО, сред които ABLE (Асоциация на българските лидери и предприемачи), Фабрика за идеи и други. Чрез тази доброволческа дейности с всички тях, той се стреми да подпомогне развитието на образованието, предприемаческата култура и лидерския потенциал в страната ни, като начин за устойчив икономически, социален и културен напредък.