Дарения

English version

През 2015 г. България участва за първи път в най-надеждното и мащабно изследване на предприемачеството в света, проучванията на Глобалният предприемачески мониторинг. Създаваме отправна точка и измерване къде е българското предприемачество в света и в Европа. С придобитите знания и мрежи от контакти и партньорства, екипът на Глобалният предприемачески мониторинг (GEM) България работи вече пета година за подобряване на средата за развитие на предприемачеството – повече предприемачи, по-бързо развиващи се, по-иновативни, по-експортно ориентирани. Като независима организация в обществена полза, GEМ България разчита на финансова подкрепа от участниците в предприемаческата екосистема, за да извършва и надгражда експертната си дейност си в полза на екосистемата

Глобалният предприемачески мониторинг България (ЕИК 176812119) е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, създадено през 2015, регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието на България на 11.07.2016 с номер 20160711031.

GEM България събира данни за предприемачеството, изготвя анализ, публикува доклади, организира събития за комуникиране на откритото, консултира и работи заедно със заинтересованите страни по прилагането на препоръките. За да продължим да носим стойност, се нуждаем от Вашата подкрепа сега!

ЗАЩО ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ

Събираме представителни първични данни от населението на България, както и оценки и препоръки от национални експерти подбрани под строг критерий по утвърдена методология. Екипът ни прави сравнителен анализ на данните, превръща ги в безценен информационен  ресурс и източник на доказателства за взимане на информирани решения на ниво:

 1. държавна администрация, 
 2. законодателни органи, 
 3. местни администрации, 
 4. ръководители на образователни организации, 
 5. учени, 
 6. лидери на обществено мнение, 
 7. предприемачи и техните асоциации и други.

Комуникираме нашите наблюдения и анализ, успешни практики и възможности за екосистемата ни в световни, специализирани, национални, регионални доклади, статии и интервюта,  участия в събития, консултации, работни групи, обсъждания, изработване на концепции, коментари по законопроекти и наредби. 

С цел да подобрим средата е необходимо добре да познаваме спецификите на България, проследяването й по години, но и съпоставянето й с други предприемачески екосистеми. В този процес успяваме да комуникираме ползите от правене на бизнес в България, както и неоспоримите конкурентни предимства на българските „high impact“ предприемачи. 

От своето създаване GEM България постигна следното:

 1. сдружението бе прието като пълноправен член на консорциума на Глобалния предприемачески мониторинг (създаден от London Business School и Babson College) през 2015 г. и за първи път има български екип в консорциума;
 2. извърши ежегодни проучвания по методологията на GEM, в които интервюирахме на 6 000 респондента чрез национална представителна извадка, за да установи техните нагласи, активности и намерения свързани с предприемачеството, вкл. потенциал за растеж, ползване на иновации и експортна ориентирация;
 3. Интервюира над 200 национални експерта в България в 9 области, свързани с предприемачеството:
  • държавни политики
  • държавни програми в подкрепа на предприемачеството
  • финансиране на предприемачеството
  • предприемаческо образование
  • развойна дейност и трансфер на технологии
  • търговска  и обслужваща инфраструктура
  • физическа инфраструктура 
  • особености на пазара
  • културни и социални норми
 4. Базов анализ на данните, събрани в проучването на възрастното население на GEM България през 2015 г. по следните индикатори:
  • Предприемаческа активност в начална фаза (под 42 мес)
  • Дял на възникващото предприемачество (под 3 мес)
  • Дял на новите собственици на бизнес (3-42 мес)
  • Предприемаческа активност в начална фаза, мотивирана от възможност 
  • Предприемаческа активност в начална фаза, мотивирана от необходимостта 
  • Предприемаческа активност в начална фаза, мотивирана от възможността за подобрение 
  • Предприемаческа активност в начална фаза, обусловената от очаквания за висок растеж (6+ служители през следващите 5 години)
  • Предприемаческа активност в начална фаза, мотивирана от ориентация към създаването на нови продукти и услуги
  • Предприемаческа активност в начална фаза, мотивирана от ориентация към чуждестранните пазари 
  • Процент на собственост на установен бизнес (42 мес+)
  • Процент на прекъсналите предприемачи 
  • Вътрешно-организационна предприемаческа активност 
  • Възприятие за възможности
  • Възприятие за умения 
  • Предприемачески намерения
  • Процент на потенциалните предприемачи 
  • Нива на страх от провал 
  • Предприемачеството като желан избор на кариера 
  • Висок обществен статус на успешните предприемачи 
  • Медиен интерес към предприемачеството 
 5. Базов анализ на данните събрани в проучването на националните експерти на GEM България през 2015 г. по следните индикатори:
  • държавни политики: подкрепа
  • държавни политики: данъци и бюрокрация
  • държавни програми в подкрепа на предприемачеството
  • финансиране на предприемачеството
  • предприемаческо образование в училище
  • предприемаческо образование в висшето образование
  • развойна дейност и трансфер на технологии
  • търговска  и обслужваща инфраструктура
  • физическа инфраструктура 
  • динамика на вътрешния пазара
  • регулации на входа (на влизане на пазар)
  • културни и социални норми
 6. Ежегоден сравнителен анализ на данните от проучването на възрастното население по методологията на GEM
 7. Ежегоден сравнителен анализ на данните от проучването на националните експерти по методологията на GEM
 8. Публикуване на годишен доклад (на англ. и бълг. език) с анализа на двете изследвания и извеждане на препоръки за заинтересованите страни
 9. Организиране на събития с цел: комуникиране на препоръките от анализите ни и повдигане на обществено значими въпроси,  свързване на различни екосистемни участници, отваряне на нови теми за предприемаческата екосистема, например „финтек“ през 2016 г. 
 10. Организиране на събития на специализирани теми и доклади, например „Социално предприемачество“
 11. Данни на GЕМ България се използват в десетки научни статии всяка година
 12. Данни на GEM България се използват от Европейската комисия за мониторинга по Европейския семестър
 13. Данните на GEM България са цитирани като метрика в проекта за споразумение за партньорство на България с Европейската Комисия за периода 2021-2027
 14. Синхронизираме посланията от екосистемните играчи и комуникирането им в глобален план, с Европейската Комисия, на национално и на регионално ниво
 15. Годишни награди на GEM България в следните категории
  • Социално предприемачество
  • Инициатива, инструмент, проект, практика на държавна администрация
  • Партньорство на организации в различни форми – НПО, държавни, частни
  • Завръщане на годината след премеждие или фалит
  • Медиен продукт, свързан с предприемачеството
  • НПО инициатива, свързана с предприемачеството
  • Специална награда за цялостен принос за предприемачеството в България
 16. Участие в тематични конференции на Капитал
 17. Участие в работна група на МОН по финансов инженеринг 2015 г.
 18. Участия в годишните срещи на ЕК по линия на Европейския семестър в София
 19. Участия в работни делегации в Европейската Комисия в Брюксел
 20. Участие в годишните  SME срещи оповестяващи Small Business Act Factsheets на Генералната дирекция на Европейската Комисия по Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
 21. Телевизионни и радио участия в национални и регионални медии по въпроси, свързани с предприемачеството, предприемаческо образование и други
 22. Участие в изготвянето на Закона за предучилищно и училищно образование в елементите свързани с включването на предприемаческо образование като задължителен предмет
 23. Създаване на 4 пилотни видео уроци по предприемачество в най-голямата образователна платформа в България Уча.се 
 24. Награда 40 до 40 за Искрен Кръстев за инициативата GEM България
 25. Участие на годишните конференции на консорциума на GEM – Бостън, Куала Лумпур, Сеул, Сантяго , Маями
 26. Успешни медийни кампании по случай глобални и национални доклади
 27. Успешно разработване на пилотна инициатива „Предприемачи в клас“
 28. Провеждане на менторски програми за доброволци

За да продължим по пътя към визията ни „Да направим България привлекателна за живеене и правене на бизнес чрез социална и икономическа трансформация в среда на балансирана предприемаческа екосистема“ и за да останем независим и надежден партньор и развиваме капацитет в предприемаческата екосистема в България, всяка година създаваме Годишен Фонд в подкрепа на дейностите ни. Средствата от фонда се използват единствено за целите по събиране на чисти данни, създаване на доклади и препоръки към създателите на политики, както и популяризирането на предприемачите – добрите примери, които създават стойност в България и по света.

Collecting data, analyzing, writing reports and recommendations, co-creating with ecosystem stakeholders, communicating findings, promoting high impact entrepreneurs – the cultural icons who generate value in Bulgaria and around the world – is where your money goes.   

GEM България събира надеждни данни, анализира ги, публикува доклади, организира събития за комуникиране на откритото, консултира и създава условия за прилагане на препоръките, съвместно със заинтересованите групи в предприемаческата екосистема. Промотира високо ефективните предприемачи на България, които носят стойност тук и по света. Вашата подкрепа ще бъде насочена в тези области!

ПОДКРЕПЕТЕ НИ С ДАРЕНИЕ

 • по банков път

Титуляр: сдружение Глобален предприемачески мониторинг България
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG18UNCR70001522205614

 • през PayPal ТУК
 • с Ваш продукт, услуга или свободно време

За всяко дарение над 1 000 лева може да се възползвате от 1 час менторство с Искрен Кръстев, председател на УС на GEM България.

Запишете Вашия час на www.calendly.com/iskren

Ако имате нужда от сертификат за дарението или имате други въпроси, можете да се свържете с нас на office@GEMorg.bg, +359 87 6767 023.

Екипът на GEM България