GEM данни

GEM България събира всяка година данни посреством две проучвания: Adult Population Survey (APS), National Expert Survey (NES).


Проучването на GEM на възрастрното население (APS)

измерва нивото и естеството на предприемаческата аквивност на идивидите. То се администрира чрез представителна национална извадка от минимум 2 000 души.

Проучване на националните експерти (NES)

наблюдава фактурите, които се счита, че оказват значително влияние върху предприемачеството, познати като Рамкови условия на предприемачеството. То се адмнистрира чрез интервюта с минимум от 36 внималтелно подбрани експерта от всяка страна

Консорциумът има следни Условия за достъп до данните.

  1. Всички специфични данни по страни са ограничени до страната събрала данните, екипа за координация, както и екипите по специални тематични  доклади в периода преди  прессъобщението за глобалния доклад, обикновено през февруари след годината на събиране на данните.
  2. Файлове с основни данни, в които страната е единица за анализ и отделните респонденти и експертни данни са обобщени за всяка страна – предоставят се на всички национални екипи, веднага след като те са готови, преди публичното анонсиране на глобалния доклад от т. 1.
  3. Данните, специфични за страната, свързани с APS и NES, се предоставят само на съответните национални екипи, координационния екип на консорциума на GEM, както и авторите на специални тематични доклади, през 12те месеца след пресконференцията от точка 1.
  4. Една година след пресконференцията за глобалния доклад, консолидираните файлове с данни (всички респонденти за всички страни) се предоставят на всички национални екипи на GEM.
  5. Три години или 37 месеца след оповестяване на глобалния доклад от т. 1 на световната преса, всички файлове с данни трябва да бъдат поставени в публичното пространство, което започва с публичната интернет страницата на GEM consortium.

Ако индивид или организация има интерес към закупуване на данни, моля свържете се с нас.