GEM 2016 – Доклад на специална тема – Социално предприемачество

Year of publication: 2016
Category: Special Topic Reports
Language: English
Upload date: 2016-06-13

Социалните и екологичните проблеми са навсякъде по света . Затова, създатели на политики, бизнес лидери и членове на общество призовават към усилия, насочени към разрешаването на социални и екологични проблеми . Някои от тях се преследват от правителствата и от квазипублични организации. Все пак, не съществува ясно разграничение чия отговорнрост трябва да бъдат социалните и екологичните проблеми  – на правителствата, поне отчасти, да се оставят отворени на пазарен принцип за частни и други неправителствени организации.  На практика, има големи различния между отделните страни по отношение на това как инициативите са насочени към решаването на социални или екологични проблеми . Това проучване на GEM представя констатации в доклада  на специална тема по отношение на разпространението на социалното предприемачество в света.

Можете да свалите дайла от следния линк.

Download