Доклади на специална тема

За подробности  натиснете върху  иконата.

GEM 2015 Специална тема Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation [EN]

GEM 2015 Специална тема – Жените в предприемачеството [EN]

GEM Global Youth special report cover 150

GEM 2015 Специална тема  – Глобален доклад за младежта [EN]

GEM 2016 Специална тема Социално предприемачество [EN]

GEM 2016 Special Topic Entrepreneurial finance [EN]

GEM 2016 Специална тема Финансиране на предприемачеството [EN]