Услуги

GEM България провежда годишно две изследвания. GEM издава: Глобален доклад, Национални доклади и доклади на Специални теми.

Ние работим заедно с ключовите стейхкхолдъри на българската и глобална предприемаческа екосистема.

  • GEM България предоставя консултации
  • GEM България предоставя свои данни на заинтересовани страни
  • GEM  България изготвя сравнителни анализи на предприемаческите екосистеми на двойка държави
  • GEM България изготвя анализи по задание

За котировка, моля използвайте Контакти.