КСО

GEM Bulgaria разработва проекти за Корпоративна Социална Отговорност (КСО) със социален импакт и свързани с предприемачеството за компании в България. За повече информация, моле потърсете ни.