20 авг.

2 позиции за обучителни практики „Социални иноватори“

📌

На вниманието на студенти 3-4 курс, наскоро завършили (търсещи работа или не работят по специалността си) от социални, стопански и хуманитарни специалности в български или чуждестранни университети!

-= Обучителната практика за младежи за учене чрез практика и развиване на нови знания и умения за работа в неправителствения сектор в сърцето на предприемаческата екосистема=-

Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България обявява ДВЕ свободни позиции за младежка практика с ментор по програма „Социални иноватори“ на длъжностите:

 1. Координатор Проекти
 2. Координатор Комуникации
Read More
20 авг.

2 позиции за обучителни практики „Социални иноватори“

📌

На вниманието на студенти 3-4 курс, наскоро завършили (търсещи работа или не работят по специалността си) от социални, стопански и хуманитарни специалности в български или чуждестранни университети!

-= Обучителната практика за младежи за учене чрез практика и развиване на нови знания и умения за работа в неправителствения сектор в сърцето на предприемаческата екосистема=-

Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България обявява ДВЕ свободни позиции за младежка практика с ментор по програма „Социални иноватори“ на длъжностите:

 1. Координатор Проекти
 2. Координатор Комуникации
Read More
14 авг.

Становище на Глобалния Предприемачески Мониторинг България

“Доверието в основни институции, администриращи и обслужващи компаниите е задължително условие за добра предприемаческа среда. Изразяваме загриженост към настоящата ситуация, в която не функционира продължително ключов регистър, Търговския регистър на Агенцията по вписвания, на който разчитат всички компании и ЮЛНЦ за своя статут и огромна част от своята дейност, както и почти всички организации и институции в България, които ги обслужват.

Недопустимо е да се допускат такива сривове ако искаме България да бъде взимана насериозно като атрактивна дестинация за инвестиции и правене на бизнес – цел, за която работим и работят много организации и екипи във всички сектори. Това носи директна загуба, както на начинаещи компании (startups), така и на динамично развиващи се установени компании (scaleups) – невъзможност за прехрърляне на дялове, финансиране, откриване на сметки, вадене на електронен подпис, вписване на промени и други. Това носи допълнителни рискове за сигурността при евентуални трансакции без възможност да бъдат верифицирани важни реквизити.”Търговски регистър

27 ное.

Годишни награди за предприемачество на GEM България 2017

За втора поредна година българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) награди хората, екипите или организациите, чиято дейност е оказала положителен ефект върху предприемаческата екосистема в страната.

„Наградите тръгнаха от идентифицирана нужда в нашия доклад – че няма достатъчно добри примери“, разказа зам.-председателят на GEM за България Мира Кръстева. „Промяната не става за ден-два, медиите имат огромна роля, но всеки човек е медиа – всеки от нас има роля да дава добър пример, да отразява добрите примери, за да станат заразни“.

Победителите в различните категории:

 • Завръщане на годината: Георги Първанов, CTeam
 • Медиен продукт: Start-up Show, Фондация Start-up
 • Инициатива в неправителствения сектор: Заедно в час
 • Партньорство – публичен/ частен/ неправителствен сектор: Гражданите 
 • Социално предприемачество: Социалната чайна, Варна
 • Проект в публичната сфера: промени в Закона за училищно и предучилищно образование, въвеждащи предприемаческо образование, Милена Дамянова, Парламентарна комисия по образование и наука
 • Цялостен принос към предприемаческата екосистема: Програма JEREMIE, ЕИФ

Запис от церемонията може да гледате на нашата Facebook страница. 

Последният Годишен национален доклад за предприемачеството на GEM България 2016/17 може да свалите тук.