fbpx
15 ное.

България не пада, а попада в класация по предприемачество – индекс на GEDI

По повод публикации в медийното пространство, свързани с класацията на GEDI, сме длъжни да направим уточнение и да внесем яснота относно изнесените цифри и послания.
България е поставена на #82 място според световната класация на предприемачеството по методологията на GEDI за 2017 г. Много е важно да се отбележи, че тази позиция не е всъщност спад в сравнение с предишно #46-то място, тъй като предният ранкинг е въз основа в голяма степен на усреднени GEM данни от Румъния и Черна гора от различни исторически периоди – GEDI също споделя това. GEM България произведе своите първи проучвания през 2015, които данни, в комбинация с други показатели, избрани от индекса на GEDI, поставят България на #82 място.
Методологията на GEDI залага на стойностите на индикаторите на GEM (тежест повече от 50%), както и няколко институционални показатели на други институции. Използвайки тези данни, те поставят държавите в класация.
GEM използва набор от индикатори (dashboard of indicators), които се използват от GEDI, European Commission, World Economic Forum, World Bank, Endeavor, автори, преподаватели, журналисти и други. GEM не публикува класация, а годишни глобален и национален доклади, които представят цялостна картина на предприемаческата среда.
Както пише в нашия доклад за България за 2015/16 г, за да получи пълно разбиране на околната среда и на предприемаческата дейност в страната, от решаващо значение е да се гледа цялата картина на предприемаческата екосистема. GEM България организира конференция на 3-4 октомври 2016, във връзка с резултатите от първия национален доклад за предприемаческата среда в България.
Конференцията положи силно начало на мултидисиплинарен диалог от заинтересованите страни в различни сектори и видове структури в България, като представи и чуждестранен опит за подобряване на среда и позлване на GEM данни. Нивата на предприемачество в България в момента са доста ниски, както и някои от индикаторите, които загатват потенциала му за нарастване. Конференцията изпрати силни послания към екосистемата, че има сфери, на които трябва да се обърне особено внимание – държави политики, образование, културни нагласи, както и особености на предприемаческата активност, сред които двулентово предприемачество, ниска интернационалнизация. Прессъобщение за доклада тук.
GEM България предупреди още през 2015г. за риска от изпращането на грешно послание при евентуален различен и по-нисък резултат, основан на реални български данни като „спад“ в класацията  GEDI на България. 
Доклад на GEM България 2015-16За актуалното състояние на предприемаческата екосистема в България, разполагаме с първични данни, включително експертна оценка на средата, както и с препоръки към отделните участници, за подобряване на условията за развитието на предприемачеството у нас. Това е доказателство за смисъла на нашите усилия да разполагаме с независими и актуални данни за България по методологията на GEM, всяка година.