fbpx
20 Aug

2 позиции за обучителни практики “Социални иноватори”

📌

На вниманието на студенти 3-4 курс, наскоро завършили (търсещи работа или не работят по специалността си) от социални, стопански и хуманитарни специалности в български или чуждестранни университети!

-= Обучителната практика за младежи за учене чрез практика и развиване на нови знания и умения за работа в неправителствения сектор в сърцето на предприемаческата екосистема=-

Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България обявява ДВЕ свободни позиции за младежка практика с ментор по програма “Социални иноватори” на длъжностите:

 1. Координатор Проекти
 2. Координатор Комуникации
📌

Искаме да се свържете с нас ако:

 • искате да работите рамо до рамо с ментор
 • искате да допринесете към подобряването на предприемаческата среда в България
 • искате да придобиете опит в неправителствения сектор, в независима НПО
 • искате да разберете как работи утвърден международен консорциум с най-надеждните данни и анализ на предприемачески нагласи, дейности, както и предприемаческата среда
📌

Практиката е платена (100 лева еднократно), с продължителност общо 80 астрономически часа в периода октомври 2020 – март 2021. Програмата и графикът за практиките ще бъдат съгласувани с индивидуалните възможности на практикантите.

Позицииите са дистанционни с възможност за включване от България или по света.

📌

Програмата “Социални иноватори” включва 4 модула:

МОДУЛ 1: ОПОЗНАЙ СЕКТОРА
МОДУЛ 2: НАБЛЮДАВАНЕ НА РАБОТАТА НА МЕНТОРА (JOB SHADOWING)
МОДУЛ 3: ПРЕДИЗВИКАЙ СОБСТВЕНИТЕ СИ УМЕНИЯ
МОДУЛ 4: НАПРАВИ НЕЩО САМ

📌

След обучителната практика всеки от младежите ще:

 • е запознат как функционира утвърден глобален консорциум и местни организанции за изследване на предприемаческата активност и условия за правене на бизнес
 • има поглед върху функционирането на сдружение (НПО) в сферата на предприемачеството в България и взаимодействието му в предприемаческата екосистема
 • познава динамиката на предприемаческа екосистема в България и по света по методологията на GEM и идентифицира успешно факторите и участниците, които подпомагат и/или затрудняват предприемаческата среда и активност с цел катализиране на промени водещи до подобряване на средата
 • има опит в идентифицирането на възможности за развиване и финансиране на дейността на НПО и приоритизиране с цел оптимално позициониране на сдружението във времето и наличен ресурс
 • води ефективна комуникация със заинтерсовани страни в България и чужбина
 • планира и координира активности свързани с дейността на сдружението
📌

Изисквания

 • възраст 18-29 г
 • студенти 3-4 курс или наскоро завършили (търсещи работа или не работят по специалността си) от социални, стопански и хуманитарни специалности в български или чуждестранни университети
 • Английски език (желателно)
📌

Изпратете ни на mailto:office@gemorg.bg:

 • мотивационо писмо (1 стр. максимум) на български или английски
 • cv (2 стр. максимум) на български или английски

Обучителната практика, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.