Стратегически партньорства

GEM България е естествен партньор  на ключови стейкхолдъри на предприемаческата екосистема в България, Европа и глобално.

Стратегически партньорства със създатели на политики, академични институции, бизнес асоциации, организация за научно-развоен трансфер, медии и други неправителствени организации водят до усъвършенстване на екосистемата и носят стойност за всички участници.