Спонсорски пакети

Предлагаме пет спосорски пакета за организации, които се интересуват от нашата дейност. Свалете .PDF презентация [EN], за да разберете как спонсорство на GEM България може да е в помощ на вашата организация. Свържете се с нас за повече информация.

За организации, които се интересуват от данните на GEM България, дарения и стратегически партньорства използвайте Контакти.