31 дек

С поглед към 2016г

GEM square engИзминалата 2015 година беше официално първа за Глобалния предприемачески мониторинг България. Усилията на Искрен, Моника и Мира за въвеждане на най-авторитетното годишно проучване в България се реализираха.

Защо това беше важно?

Read More

04 дек

Защо е важно обучението и образованието по предприемачество?

img4Глобалният предприемачески мониторинг (GEM) България изразява принципна подкрепа за необходимостта от образование и обучение по предприемачество в ранна възраст. В тази връзка екипът на организацията приветства включването на темата в Закона за предучилищното и училищното образование, но счита, че неговото успешно и устойчиво приложение на практика е свързано с доброто познаване и включване на предприемаческата екосистема, посредством мултидисциплинарен и интегриран подход на взаимодействие с нея.

В своите регулярни доклади, през последните 15 години, Глобалният Предприемачески Мониторинг (GEM) предоставя информация за наличието и въздействието на образованието и обучението по предприемачество в над 100 държави по света. Уникалността в данните на GEM се базира на неговата методология да изследва отделни лица, техните нагласи, намерения и дейност в сферата на предприемачеството, а не фирми и организации. Това го прави успешен инструмент за проучване на тенденциите за и в образованието и обучението по предприемачество през призмата на хората, ангажирани с формална (регистрирана) и неформална (нерегистрирана) предприемаческа дейност и в частност на децата в училищна възраст.

img1Методологията на GEM позволява да се проследи какво е въздействието на образованието и обучението по предприемачество върху нивото на осведоменост и желанието за стартиране на бизнес от отделните лица. По този начин се измерва с много по-голяма точност „ползата от образователния и обучителен процес“ и се показва значимостта за стартиране на предприемаческа дейност от младите хора – решение, което те взимат на база по-добра информираност и формирано знание, както и на налични ролеви модели и увереност в уменията си, а не на моментно желание да се държат предприемчиво.

Read More