26 авг

От стартъп към скейлъп

GEM_Frame_Scale-upЗа добре функционираща, стабилно растяща предприемаческа екосистема, е необходимо да бъдат разгледани много фактори  по отделно, но и как работят в комбинация. От това зависи дали икономиката на дадена държава е готова да направи стъпка към следващата фаза на икономическо развитие. Един от тези важни фактори е броят на компаниите с определено ниво на растеж.

Добрите решения са базирани на достоверни данни. Какви са нагласите на населението, с каква увереност подхождаме към създаването на нови бизнес инициативи, какъв е потенциалът ни за растеж и ограничени ли сме от икономическата фаза на развитие на държавата? Помага ли образователната система? Имаме ли високи нива на развойната и изследователска дейност и внедряването на нови технологии, създават ли те предпоставки за растеж? С други думи – време ли е от start-up да започнем да работим в посока scale-up?

Глобалният Предприемачески Мониторинг България използва най-добрите инструменти за измерване и анализ на предприемаческата екосистема и дава препоръки за развитието й. Проучванията ни могат да помогнат за създаването на условия за мащабно и балансирано развитие на елементите, формиращи икономическата ни рамка.

Споделяме с вас един изключителен доклад на Шери Коту, озаглавен Скейлъп доклад за икономически растеж на Великобритания (Scale-up Report on UK Economic Growth 2014).

Read More