29 юли

GEM в сравнение с други проучвания на предприемачеството

GEM_в_сравнение_с_други_проучвания

 

GEM не е единственото проучване на предприемачеството в света – други големи проучвания са ОИСР/ Програмата за предприемачески индикатори на Кауфман, Глобалното проучване на Световната банка и Евробарометъра.

Най-важните преимущества на GEM са, че проучванията са ежегодни и глобални, което позволява данните да са сравними. Това е безценно, когато се следят и анализират тенденции според нивото на икономическо развитие на държавите. Методологията на GEM също така позволява на партниращи си държави да заимстват и адаптират добри практики и политики.

Кое прави Глобалният предприемачески мониторинг по-специален от други проучвания:

Read More

22 юли

Трите основни цели на GEM

Трите основни цели на GEM

Глобалният предприемачески мониторинг е създаден с три основни цели:

  1. Да измерва различията в нивата на предприемаческа активност между държавите – единната методология, която използват всички страни-участнички, позволява надеждното сравняване на данни по години и по държави. Това е характерна черта на нашите изследвания и методът се усъвършенства постоянно.
  2. Да идентифицира факторите, водещи до установяването на приемливи нива на предприемачество – събирайки данни, както за нагласите, стремежите на индивидите, така и за спецификата на предприемаческата среда. Техният експертен анализ дава отговор на въпроса, кои са факторите както глобално, така и във всяка държава, които влияят на параметрите на средата както на ниво индивид, така и на рамковите условия.
  3. Да предлага политики, които могат да подобрят нивото на предприемаческата активност – това е третата цел, която произтича от постигането на предходните две, е GEM да публикува своите годишни доклади с анализ и препоръки, които приложени в съвкупност да подобрят средата в краткосрочен и/или дългосрочен план. Последващото измерване на показателите позволява да се отчете наличието на ефект от прилагането им.

Read More

15 юли

Деветте рамкови условия на предприемачеството

GEM-baner-2015-small_framework

Глобалният предприемачески мониторинг прави ДВЕ изследвания годишно. Едното е изследването на възрастното население 18-64 (Adult Population Survey APS), а другото е изследването на националните експерти (National Expert Survey NES). Докато APS изследва характеристиките, нагласите и активността на индивидите, NES изследва мнението на експерти от различни области относно компонентите на рамковите условия на предприемачеството.

Read More

08 юли

Историята на GEM

Карта GEM

Глобалният предприемачески мониторинг е методология за изследване на предприемачеството създадена по съвместен проект на Babson College (USA) и London Business School (UK) през 1999.

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) е най-голямото регулярно проучване на динамиката на предприемачеството в света, чиито данни и анализи се използват от международни, регионални и национални организации по цял свят, включително Европейската комисия. Проучването на GEM е най-богатият източник на информация на тема предприемачество. GEM публикува глобални, национални доклади, както и такива на специални теми, ежегодно.

Read More